Kies het beste voor jezelf en het milieu!

Milieu

In de gangbare landbouw worden veel stoffen gebruikt gebruikt die niet goed zijn voor ons milieu en de natuur. Het gebruik van pesticiden, hormonen en groeistoffen bij de productie van voeding is iets van de laatste 200 jaar maar de gevolgen van onze nieuwe productiemethoden zijn inmiddels in ons milieu terug te vinden.

In de biologische landbouw worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt maar kiest men voor natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen. Daardoor worden de bodem, het grondwater en de lucht minder vervuild. Biologische boeren bewaken de biodiversiteit op en rond hun boerderij. Ze zorgen voor diversiteit in rassen en gewassen en kiezen voor robuuste dieren en plantensoorten.
Rondom de akkers van de biologische boer zie je vaak wilde bloemen staan. Deze akkerrand speelt een belangrijke rol omdat hij niet alleen essentiële insecten voor bestuiving van gewassen aantrekt, maar ook natuurlijke insectenbestrijders als loopkevers, spinnen of sluipwespen.

Door voedselproductie terug te brengen naar kleinschalige producenten en minder op grote schaal te produceren, zal er een grotere diversiteit aan producten blijven bestaan. Niet alleen in onze schappen, maar vooral in de natuur en op het land waar het product gekweekt wordt. Er zal minder schade zijn voor dieren, het milieu en voor ons als mensen.

Gezond

Biologische boeren gebruiken geen kunstmest en synthetische bestrijdingsmiddelen. Gewassen krijgen daarnaast vaak meer tijd om te groeien, waardoor de smaak en kwaliteit vaak beter zijn. Daarnaast gebruiken verwerkers van biologische producten geen kleur-, geur-, en smaakstoffen bij de verwerking hiervan.

Veel traditioneel vlees bevat toegevoegde antibiotica, hormonen en andere medicijnen. Bij het eten van regulier vlees komen deze stoffen bij ons binnen. Biologisch vlees bevat deze toevoegingen niet.

Dierenwelzijn

Dieren in de biologische industrie worden zo gezond en natuurlijk mogelijk gehouden. Zo krijgen ze geen preventieve antibiotica en hormonen en worden snavels en krulstaarten niet ontdaan. Dieren worden gestimuleerd zo natuurlijk mogelijk gedrag te vertonen, dus varkens mogen gewoon lekker wroeten!

Dieren van biologische veehouders krijgen meer ruimte om te grazen en hebben het daardoor beter dan de meeste dieren in de gangbare veehouderij. Biologische koeien mogen bijvoorbeeld gegarandeerd naar buiten en moeten zelfs minimaal 120 dagen per jaar in de wei staan.

de Roode Ploeg

Hoogstraat 25
8861 AD Harlingen

info@deroodeploeg.nl
0517-430603

deze website en fotografie is gemaakt door Isolde Woudstra